Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Filipperbrevet 4, 19


Den Nye Aftale
Til gengæld vil min Gud give jer alt det I har brug for. Der er ingen ende på hans rigdom.
1992
Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus.
1948
Så skal da min Gud, rig som han er, herligt i Kristus Jesus fuldt ud give jer alt, hvad I trænger til.
Seidelin
Min Gud vil give jer alt, hvad I har brug for ud af sin rigdom, ud af sin herlighed, i Kristus Jesus.
kjv dk
Men min Gud skal sørger for alle jeres behov i overensstemmelse med hans rigdomme i herlighed gennem den Salvede Jesus.
1907
Men min Gud skal efter sin Rigdom fuldelig give eder alt, hvad I have nødig, i Herlighed i Kristus Jesus.
1819
19. Men min Gud skal fuldeligen give Eder Alt, hvad I behøve, efter sin Rigdom, i Herlighed i Christus Jesus.
1647
Men min Gud opfylde all eders Nødtørftighed / efter sin rjgdom / i Herlighed udi Christo JEsu.
norsk 1930
19 Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.
Bibelen Guds Ord
Og min Gud skal etter Sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.
King James version
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.

svenske vers      


4:19 AA 484;COL 149 MB 24(SD 305);MH 48;SR 50;2T 72;6T 257-8(CH 17; 2TT 495;WM 283),273(2TT 511)   info