Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Første Timotiusbrev 1, 4


Den Nye Aftale
De beskæftiger sig med skabelsesberetningen og endeløse slægtsrækker, men det fører kun til tomt tankespind. Det gør ikke nogen klogere på den plan Gud har lagt for at frelse verden, for her drejer det sig om at tro.
1992
eller holde sig til myter og endeløse stamtavler, hvad der snarere fremmer spekulationer, end det tjener Guds frelsesplan, hvor det drejer sig om tro.
1948
og ikke at lægge vægt på fabler og endeløse stamtavler, som snarere volder ordstrid end tjener Guds frelsesplan i troen
Seidelin
og afholde sig fra disse endeløse myter og genealogier, hvad der altsammen leder til spekulationer og ikke til Guds Frelsesorden, som tilegnes i Tro.
kjv dk
Giv heller ikke efter for fabler og endeløse slægtstavler, som kun stiller spørgsmål, i stedet for guddommelig opbyggelse som er i tro: gør sådant.
1907
og ikke at agte på Fabler og Slægtregistre uden Ende, som mere fremme Stridigheden end Guds Husholdning i Tro.
1819
4. og ikke agte paa Fabler og Slægtregistre uden Ende, som mere komme Spørgsmaal afsted end gudelig Opbyggelse i Troen.
1647
Oc icke gifve act paa Fabel / oc Slecters beregnelser / som icke hafve ende / Som komme Spørgsmaal op / meere end Guds opbyggelse / som er i troen.
norsk 1930
4 og ikke å gi sig av med eventyr og endeløse ættetavler, som mere fører til stridigheter enn til å tjene som Guds husholdere i troen - så ber jeg dig også nu.
Bibelen Guds Ord
eller vie sin oppmerksomhet til eventyr og endeløse ættetavler, som fører til stridigheter i stedet for den oppbyggelse som er fra Gud, den som er i troen.
King James version
Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying which is in faith: so do.

svenske vers      


1:4 EW 125   info