Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Titusbrevet 2, 10


Den Nye Aftale
De må ikke gå og små stjæle, og de skal i det hele taget være til at stole på. I alt hvad de gør, skal de vise hvor attraktiv læren om Gud er.
1992
de må ikke stikke noget til sig, men skal altid vise sand troskab, så de i ét og alt kan være en pryd for Guds, vor frelsers, lære.
1948
ikke stikke noget til side, men vise al god troskab, så de i et og alt kan være en pryd for Guds, vor frelsers, lære.
Seidelin
Ikke begå underslæb, men i det hele taget vise troskab, så at de i alle henseender kan være en pryd for Guds vor Frelsers lære.
kjv dk
Ikke bedrage, men være loyale; så de må pryde Gud vor Frelsers doktrin i alle ting.
1907
ikke besvige, men vise al god Troskab, for at de i alle Måder kunne være en Pryd for Guds, vor Frelsers Lære.
1819
10. ikke besvige, men besvise al god Troskab, at de kunne pryde Guds vor Frelsers Lærdom i alle Ting
1647
Som icke bevige / Men bevjse all god troskab / paa det ad de kunde pryde Guds vor Frelseris lærdom i alle stycker.
norsk 1930
10 ikke å være utro, men vise all god troskap, forat de i alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære.
Bibelen Guds Ord
ikke være slike som nasker, men vise all sann troskap, slik at de i alle ting kan være en pryd for Guds, vår Frelsers lære.
King James version
Not purloining, but showing all good fidelity; that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things.

svenske vers      


2:6-10 SD 346

2:10 7BC 921; CH 634; 1T 501, 509; 2T 314; 5T 439 (CH 321; 21T 142); TM 1 506   info