Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Titusbrevet 2, 13


Den Nye Aftale
er vi fulde af håb og venter på at Gud og Jesus Kristus skal vise sig i al deres guddommelige magt og frelse os.
1992
mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed.
1948
i forventning om det salige håb og den store Guds og vor frelsers Jesu Kristi herlige tilsynekomst,
Seidelin
i stadig forventning om, at vort håb skal gå saligt i opfyldelse, og vor store Gud og Frelser træde frem i Himmelherlighed, Jesus Kristus,
kjv dk
Skuende efter det velsignede håb, og den store Gud og vor Frelser Jesus den Salvedes vidunderlige tilsynekomst;
1907
forventende det salige Håb og den store Guds og vor Frelsers Jesu Kristi Herligheds Åbenbarelse,
1819
13. forventende det salige Haab og den store Guds og vor Frelsers Jesu Christi Herligheds Aabenbarelse,
1647
Oc vare paa det salige Haab / oc den stoore / Guds oc vor Frelseris JEsu Christi / Herligheds obenbarelse /
norsk 1930
13 mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,
Bibelen Guds Ord
mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den herlighet som tilhører den store Gud og vår Frelser, Jesus Kristus,
King James version
Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;

svenske vers      


2:12-15 1T 274-6, 283- 7, 487 (CD 24), 507; TM 148

2:13 EV 220; GC 302; 2T 194   info