Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Titusbrevet 2, 14


Den Nye Aftale
Kristus ofrede sit liv for vores skyld så han kunne befri os for al lovløshed. På den måde gjorde han os til sit udvalgte folk, der kun tænker på at gøre det der er godt.
1992
Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom,
1948
han, som hengav sig selv for os for at løskøbe os fra al vor lovløshed og rense sig et ejendomsfolk, der er ivrigt efter at gøre gode, gerninger.
Seidelin
som hengav sig selv for vor skyld for at forløse os fra Verdens lovløshed og rense os til at være hans eget folk, hvis lidenskab det er at gøre det rette.
kjv dk
Som gav hamselv for os, for at han måtte løskøbe os fra al ondskabshed, og rense til hamselv et besynderligt folk, nidkær af gode gerninger.
1907
han, som gav sig selv for os, for at han måtte forløse os fra al Lovløshed og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til gode Gerninger.
1819
14. som gav sig selv for os, at han maatte forløse os fra al uretfærdighed og rense sig selv et Eiendomsfolk, nidkjært til gode Gjerninger.
1647
Som gaf sig self for os / paa det hand skulde forløse os fra all uretvjshed / oc reense sig self et Folck til Eyedom / som skulde være saare flittigt til gode Gierninger.
norsk 1930
14 han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.
Bibelen Guds Ord
Han som gav Seg Selv for oss, for at Han skulle kjøpe oss fri fra all urettferdighet og rense for Seg Selv et eiendomsfolk, som har iver etter å gjøre gode gjerninger.
King James version
Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.

svenske vers      


2:12-15 1T 274-6, 283- 7, 487 (CD 24), 507; TM 148

2:14 AA 109, 519; 5BC 1122; 6BC 1111; FE 483; GW 395; PK 97; 1T 136, 305 (1TT 103); 2T 150, 317; 3T 63 (CD 72; CH 74; Te 241), 472 (SD 143; 1TT 397), 538; 4T 17 (1TT 444), 225-6; 5T 353, 591-2 (2TT 233), 730 (2TT 326); 6T 372 (CD 379); Te 141, 199; TM 441   info