Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Filemonbrevet 1, 2


Den Nye Aftale
Gid Jesus Kristus, vores frelser, og Gud, vores far, vil beskytte jer og sørge for at det går jer godt.
1992
Til vor kære medarbejder Filemon og til vor søster Appia, til vor kære medkæmper Arkippos og til menigheden i dit hus.
1948
til søsteren Appia, til Arkippus, vor medstrider, og til menigheden i dit hus.
Seidelin
og Søster Appia, og Arkippos, vor kampfælle, og til hele menigheden i dit hus:
kjv dk
Og til vores elskede Appia(frugtfuld), og Arkippos(mester af huset) vores soldaterkammerat, og til kirken i dit hus:
1907
og til Søsteren Appia og Arkippus, vor Medstrider, og Menigheden i dit Hus;
1819
2. og Appia, den elskelige Kvinde og Archippus, vor Medstrider, og Menigheden i dit Huus:
1647
Oc Apphiam den elskelige (Qvinde/) oc Archippum vor Medstrjdere / oc den Meenighed i dit Huus:
norsk 1930
2 og til Appia, vår søster, og til Arkippus, vår medstrider, og til menigheten i ditt hus:
Bibelen Guds Ord
til den kjære Appia og til vår kampfelle Arkippus og til menigheten i ditt hus:
King James version
And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:

svenske vers