Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Filemonbrevet 1, 7


Den Nye Aftale
Kære bror, din kærlighed giver mig stor glæde og trøst fordi alle i menigheden har fået ro i sindet takket være dig.
1992
Din kærlighed har været til stor glæde og trøst for mig, fordi de helliges hjerter er blevet beroliget ved dig, min broder.
1948
Thi stor glæde og trøst har jeg fået af din kærlighed, fordi de helliges hjerter er blevet vederkvæget ved dig, broder!
Seidelin
- ja, jeg har allerede haft så megen glæde og opmuntring ud af din kærlighed, for du har i høj grad været med til at lette de Helliges tyngede sind, kære Broder!
kjv dk
For vi har stor glæde og trøst i din kærlighed, fordi det indre i de hellige opfriskes af dig, bror.
1907
Thi stor Glæde og Trøst har jeg fået af din Kærlighed, efterdi de helliges Hjerter ere blevne vederkvægede ved dig, Broder!
1819
7. Thi vi have stor Glæde og Trøst af din Kjærlighed, efterdi de Helliges hjerter ere blevne vederkvægede ved dig, Broder!
1647
thi vi hafve stoor Glæde oc trøst af din Kierlighed / Thi de Helliges Hierter ere vederqvægede formedelst dig / Broder.
norsk 1930
7 For stor glede og trøst fikk jeg ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt vederkveget ved dig, bror!
Bibelen Guds Ord
For vi har stor glede og trøst av din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt fornyet ved deg, bror.
King James version
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.

svenske vers