Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Filemonbrevet 1, 14


Den Nye Aftale
Menjeg vil ikke gøre noget uden at du har sagt ja til det. Det skal ske af egen fri vilje og ikke af tvang når du gør det der er rigtigt.
1992
Men uden dit samtvkke ville jeg intet gøre, for at det gode, som du gør, ikke skal ske af tvang, men af fri vilje.
1948
men uden dit samtykke ville jeg intet gøre, for at din gode gerning ikke skal være af tvang, men af fri vilje.
Seidelin
Men så skulle det være med dit eget samtykke - uden det har jeg ikke villet gøre noget, for du skal ikke være tvunget til at gøre en god gerning, du skal stå helt frit.
kjv dk
Men uden dit samtykke vil jeg ikke gøre noget; for at det gode du gør ikke sker ved tvang, men frivilligt.
1907
Men, uden dit Samtykke vilde jeg intet gøre, for at din Godhed ikke skulde være som af Tvang, men af fri Villie.
1819
14. Men uden dit Samtykke vilde jeg Intet gjøre, at din Godhed ikke skulde være af Tvang, men af fri Villie.
1647
Men uden din samtycke vilde jeg intet giøre / paa det / ad det gode skulde icke være efter fornødenhed / men efter Frjvillighed.
norsk 1930
14 men uten ditt samtykke vilde jeg intet gjøre, forat din godhet ikke skulde være som av tvang, men av fri vilje.
Bibelen Guds Ord
Men uten ditt samtykke ville jeg ikke gjøre noe, for at ikke din gode gjerning skulle være som den var av tvang, men frivillig.
King James version
But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.

svenske vers