Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Filemonbrevet 1, 15


Den Nye Aftale
Meningen med at Onesimos blev taget fra dig en kort tid, var måske at du skulle få ham tilbage for altid
1992
Måske blev han taget fra dig for en tid, for at du kunne få ham tilbage for altid,
1948
Thi det var måske derfor, han for en kortere tid blev skilt fra dig, for at du skulle eje ham evigt,
Seidelin
Måske kan der have været en mening i, at han blev borte for dig en lille tid - det var måske for at du kunne få ham tilbage for evigt,
kjv dk
For måske derfor rejste han væk for en tid, for at du skulle modtage ham for evigt;
1907
Thi måske blev han derfor skilt fra dig en liden Tid, for at du kunde få ham igen til evigt Eje,
1819
15. Thi maaskee blev han derfor skilt fra dig en liden Tid, at du maatte have ham evindeligen igjen,
1647
Thi hand er / kand skee / derfor skild (fra dig) til en tjd / ad du skulde tage hannem ævindeligen igien /
norsk 1930
15 For kan hende han just derfor blev skilt fra dig en stund forat du kunde få ham til evig eie,
Bibelen Guds Ord
For kanskje drog han sin vei for en stund for at du skulle få ham igjen for evig,
King James version
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;

svenske vers