Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Åbenbaringen 10, 7


Den Nye Aftale
Når den syvende engel blæser i sin trompet, vil Guds hemmelige plan være helt gennemført. Det har han allerede indviet sine slaver, profeterne, i. «
1992
I de dage, da den syvende engel skal blæse og lade basunen lyde, er Guds hemmelighed fuldbyrdet, som han har forkyndt det for sine tjenere, profeterne.«
1948
ja, i de dage, da den syvende engel lader sin røst lyde og skal til at blæse i basunen, er Guds hemmelige rådslutning fuldbyrdet, således som han har forkyndt i glædesbudskabet til sine tjenere profeterne«
Seidelin
Men når de dage kommer, da den syvende Engel lader sig høre, når den skal til at støde i sin trompet, da er også Guds Mysterium fuldbyrdet, sådan, som han har forkyndt sine tjenere profeterne det.'
kjv dk
Men i de dage når den 7’ende engel begynder at ytre sig, og han begynder at blæse i hans trompet, så skulle Guds mysterium være slut, præcis som han har fortalt det til sine tjenere og profeter.
1907
men i de Dage, da den syvende Engels Røst lyder, når han skal til at basune, da er Guds skjulte Råd fuldbyrdet således, som han har forkyndt sine Tjenere Profeterne.
1819
7. men i de Dage, da den syvende Engels Røst skal høres, skal Guds skjulte Raad fuldkommes, som han har forkyndet sine Tjenere, Propheterne.
1647
Men i den sivende Engels Røstis Dage / naar hann skal basuune / skal den Guds hemmelighed blifve fuldkommen / saa som hand hafver forkyndit sine Tienere Propheterne.
norsk 1930
7 men i de dager da den syvende engels røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet, således som han forkynte for sine tjenere profetene.
Bibelen Guds Ord
Men i de dager, når den sjuende engelen gir lyd fra seg, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullendt, slik som Han forkynte for Sine tjenere profetene.
King James version
But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets.

svenske vers      


10 7BC 971
10:7 2MCP 563.1; 7BC 971-2   info