Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Første Mosebog 19, 4


1992
Næppe var de gået til ro, før huset blev omringet af mændene i byen, alle Sodomas mænd fra den yngste til den ældste, hver eneste én.
1931
Men endnu før de havde lagt sig, stimlede byens folk, indbyggerne i Sodoma, sammen omkring huset, både gamle og unge, alle uden undtagelse,
1871
4 Men førend de lagde sig, da omringede Mændene af Staden, Mændene af Sodoma, Huset, baade ung og gammel, det ganske Folk allesteds fra.
1647
(Men) før end de lagde dem / da omringede Mændene af Staden / ja Mændene af Sodoma / Huset / baade ung oc gammel / det gandske Folck allesteds fra.
norsk 1930
4 Før de ennu hadde lagt sig, kom byens folk, mennene i Sodoma, både unge og gamle, hele folket fra alle kanter og omringet huset.
Bibelen Guds Ord
Før de hadde lagt seg, kom mennene fra byen, Sodomas menn, både gamle og unge, hele folket fra alle kanter av byen, og de omringet huset.
King James version
But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter:

svenske vers