Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Første Mosebog 19, 17


1992
Da de havde ført dem ud, sagde de: "Flygt for livet! Se dig ikke tilbage, og gør ikke holdt noget sted i Jorda-dalen. Bring dig i sikkerhed i-bjergene, hvis du ikke vil miste livet!"
1931
Og idet de førte dem uden for byen, sagde de: »Det gælder dit liv! Se dig ikke tilbage og stands ikke nogensteds i jordanegnen, men red dig op i bjergene, for at du ikke skal omkomme!«
1871
Og det skete, der de havde ført dem udenfor, da sagde den ene: Frels dit Liv, se ikke bag dig, og stands ikke paa hele Sletten, frels dig paa Bjerget, at du ikke omkommer.
1647
Oc de ledde hannem ud / oc lode hannem uden for Staden. Oc det skeede / der de nu hafde ledt dem hen ud / da sagde (een) Frels dit Ljf / see icke bag dig / oc blif icke i all denne Slette: Frelse dig paa Bierget / ad du icke / maa see / omkommer.
norsk 1930
17 Da de hadde ført dem ut, sa den ene: Fly for ditt livs skyld, se dig ikke tilbake og stans ikke på hele sletten, fly op i fjellene, forat du ikke skal bli revet bort!
Bibelen Guds Ord
Det skjedde, da de hadde ført dem ut av byen, at Han sa: "Flykt til redning for din sjel! Se dere ikke tilbake, og stans ikke noe sted på sletten. Flykt til fjellene, for at dere ikke skal bli utslettet."
King James version
And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the plain; escape to the mountain, lest thou be consumed.

svenske vers