Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Første Mosebog 19, 28


1992
og da han så ned over Sodoma og Gomorra og ned over hele Jorda-dalen, så han, at der steg røg op fra jorden som røgen fra en smelteovn.
1931
og vendte sit blik mod Sodoma og Gomorra og hele jordanegnen. Så han røg stige til vejrs fra landet som røgen fra en smelteovn.
1871
Og han vendte sit Ansigt til Sodoma og Gomorra og til hele Landet paa Sletten, og han saa, og se, en Røg steg op af Landet som en Røg af en Ovn.
1647
Oc saa hen til Sodoma oc Gomorra / oc til all den slette Egn der i Landet / oc saa : Oc see / da opgick der en Røg af Landet / som Røg af en Oen.
norsk 1930
28 Og han så utover Sodoma og Gomorra og utover hele landet på sletten; da fikk han se at røken steg op fra landet som røken fra en smelteovn.
Bibelen Guds Ord
Han så mot Sodoma og Gomorra og mot hele slettelandet. Og han skuet, og se, røyken steg opp over landet, som røyken fra en smelteovn.
King James version
And he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain, and beheld, and, lo, the smoke of the country went up as the smoke of a furnace.

svenske vers