Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Første Mosebog 23, 11


1992
"Nej, hør på mig, herre! Jeg giver dig marken, og hulen, der er på den, giver jeg dig. I mine landsmænds nærvær overlader jeg dig den. Gå hen og begrav den døde!"
1931
»Gid min herre ville høre mig! Marken giver jeg dig, og hulen derpå giver jeg dig; i mit folks nærværelse giver jeg dig den; jord du kun din døde!«
1871
Nej, min Herre, hør mig! jeg giver dig den Ager, og Hulen, som er paa den, giver jeg dig, for mit Folks Børns Øjne giver jeg dig den, begrav din døde!
1647
Ny / min HErre / (men) hør mig : Jeg gifver dig den Agger / oc Hulen som (er) der udi / jeg gifver dig den for mit Folckis Børns Øyen / jeg gifver dig den / begraf din Døde.
norsk 1930
11 Nei, herre! Hør på mig: Jeg gir dig marken, og hulen som er på den, gir jeg dig også; for mine landsmenns øine gir jeg dig den: begrav din døde der!
Bibelen Guds Ord
"Nei, min herre, hør på meg! Jeg gir deg jordstykket og hulen som er på det. Jeg gir den til deg i nærvær av mitt folks sønner. Jeg gir den til deg. Begrav din døde!"
King James version
Nay, my lord, hear me: the field give I thee, and the cave that is therein, I give it thee; in the presence of the sons of my people give I it thee: bury thy dead.

svenske vers