Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Første Mosebog 23, 13


1992
og i deres påhør sagde han til Efron: "Ville du blot høre på mig! Jeg vil betale, hvad marken koster! Tag imod det! Så vil jeg begrave den døde dér."
1931
Og sagde til Efron i deres påhør: »Om du blot - gid du dog ville høre mig! Jeg giver dig, hvad marken er værd; modtag det dog af mig, så jeg kan jorde min døde der.«
1871
og han talede med Efron i Folkets Paahør i Landet og sagde: Gid du dog blot vilde høre mig; jeg giver Sølv for Ageren, tag det af mig, og jeg vil begrave min døde der.
1647
Oc talde med Ehpron / i Folckens paahør i Landet / oc sagde : Aleeniste om du (dog vilt) da kiere hør mig ( saa) gifver jeg dig Sølf for Aggeren / tag (det) af mig / oc jeg vil jorde min Døde der.
norsk 1930
13 og han talte til Efron så landets folk hørte på det, og sa: Bare du nu vilde høre på mig! Jeg betaler dig det marken er verd; ta imot det av mig og la mig få begrave min døde der!
Bibelen Guds Ord
og han talte til Efron så folket i landet hørte det, og sa: "Hvis du vil gi meg den, så hør på meg! Jeg vil gi deg penger for jorden. Ta imot dem fra meg, så vil jeg begrave min døde der."
King James version
And he spake unto Ephron in the audience of the people of the land, saying, But if thou wilt give it, I pray thee, hear me: I will give thee money for the field; take it of me, and I will bury my dead there.

svenske vers