Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Anden Mosebog 14, 26


1992
Men Herren sagde til Moses: "Ræk din hånd ud over havet, så vandetvender tilbage over egypterne, over deres vogne og ryttere."
1931
Men Herren sagde til Moses: »Ræk din hånd ud over havet, så skal vandet vende tilbage over ægypterne, deres vogne og ryttere!«
1871
Da sagde Herren til Mose: Udræk din Haand over Havet, og vandene skulle falde tilbage over Ægypterne, over deres Vogne og over deres Ryttere.
1647
Da sagde HErren til Mose / Udræck din Haand ofver Hafvet / oc Vandene skulle falde tilbage ofver Ægypterne / ofver deres Vogne / oc ofver deres Reysener.
norsk 1930
26 Da sa Herren til Moses: Rekk ut din hånd over havet, så skal vannet vende tilbake over egypterne, over deres vogner og deres hestfolk.
Bibelen Guds Ord
Da sa Herren til Moses: "Rekk hånden din ut over havet, så vannet kan vende tilbake over egypterne, vognene og krigerne på vognene deres."
King James version
And the LORD said unto Moses, Stretch out thine hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen.

svenske vers